13.10.2014

Koncepcja systemowych ustawień organizacyjnych powstała około 15 lat temu i rozwija się niezwykle intensywnie na świecie, a szczególnie na zachodzie Europy. Jest powszechnie stosowana w doradztwie organizacyjnym, szczególnie w Niemczech i Holandii. czytaj dalej

21.10.2014

Bert Hellinger jest jednym najwybitniejszych współczesnych psychologów. Odkrył uwikłania człowieka w teraźniejsze i przeszłe losy rodziny. Rozwinął oryginalną metodę porządkowania pogmatwanych i zerwanych więzów - ustawienia rodzinne ( znane też jako ustawienia hellingerowskie czy konstelacje rodzinne) czytaj dalej

21.10.2014

Zwykle mamy gotowe teorie na temat tego, co jest przyczyną naszych mniejszych lub większych niepowodzeń życiowych, na przykład tego, że nie możemy spotkać wymarzonego partnera życiowego, nasze związki rozpadają się, nie możemy porozumieć się z bliskimi - od dzieci począwszy, a na teściowej skończywszy. Ustawienia rodzinne ( ustawienia hellingerowskie) jako metoda terapeutyczno-rozwojowa często pokazują, że pod naszymi trudnościami kryje się zupełnie coś innego, niż sobie do tej pory wyobrażaliśmy. czytaj dalej

23.10.2014

Często trudno żyje się młodym ludziom, w okresie gdy powoli wchodzą w pełnoletniość. Jak my rodzice, możemy im pomóc ? czytaj dalej

30.01.2015

W ciągu ostatnich 20 lat, medycyna przedstawiła liczne dowody na to, że czynniki psychologiczne mogą odgrywać główną rolę w powstawaniu wielu chorób i że w ich leczeniu pomocne mogą być metody, w których uwzględnia się powiązanie ciała i umysłu. czytaj dalej

16.03.2015

To, jak człowiek radzi sobie na co dzień z emocjami i uczuciami, świadczy o jego dojrzałości emocjonalnej . Ponadto jak mówi teoria Golemana "Sukces w życiu zależy nie tylko od intelektu, lecz od umiejętności kierowania emocjami" (Daniel Goleman "Inteligencja emocjonalna" ). czytaj dalej

1 2 3 4
Kontakt
Porozmawiajmy